Deployment automation in Azure

E105

Práce vývojáře v dnešní době již nekončí úspěšnou kompilací na lokálním prostředí a zelenými unit testy. S příchodem konceptu DevOps je nutné se zabývat celým životním cyklem od  vývojového prostředí až po produkci. V této přednášce se podíváme, jak automatizovat deployment v prostředí Azuru a přiblížit se mytickému přistupu Infrastructure as Code.

Workshopy 1 (18:30-19:15)