HeliScan – CPU super-computer vs. GPU-cluster vs. „others“

D0206

Převod stovek GB obrazových 2D dat do objemového 3D modelu vyžaduje nejen nezanedbatelný výpočtový výkon, ale také algoritmus, který dokáže data vhodně rozdistrubuovat, po částech spočítat a následně spojit do jednotného výsledku. Jakými SW a HW cestami se můžeme vydat při řešení tohoto zapeklitého problému?

Přednášky 2 (16:00-16:45)