Vývoj strojní vizualizace pomocí webových technologií

D0207

„Web meets Automation“ – pod tímto heslem implementuje B&R webové technologie do svých průmyslových řídicích systémů pro stroje. Webové technologie v systému reálného času přivádí do průmyslu moderní vzhled vizualizací pro ovládání strojů, ale také mobilní zařízení ať pro obsluhu nebo servisní techniky.

Workshop představí architekturu a možnosti systému mapp View, jeho propojení s realtimovým prostředím a využití OPC UA pro komunikaci dat.

Průmysl představuje pro webové technologie obrovský zatím nevyužitý potenciál. Přijďte se přesvědčit, že webové technologie mohou vyrábět skutečné výrobky, na které si můžete sáhnout.

Workshopy 2 (19:15-20:00)