Jakub Leichmann

Jakub Leichmann

Jakub Leichmann je obchodním managerem společnosti System4u a.s., která se primárně zabývá technologiemi pro hromadnou správu a zabezpečení firemních mobilních zařízení. Jakub studoval Fakultu informačních technologií v Brně a poté jej zájem o informační technologie a především pak o mobilní zařízení zanesl do společnosti System4u.  Posledních 8 let se věnuje problematice Enterprise Mobility Managementu a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru.

Enterprise Mobility Management (EMM) – hromadná správa a zabezpečení mobilních zařízení ve firemním prostředí

E105

Mobilních zařízení – chytrých telefonů a tabletů – pro práci ve firmách přibývá. S rostoucím počtem modelů a verzí operačních systémů musí firemní IT čelit mnoha problémům spojeným s jejich správou a s možnými úniky dat, ke kterým uživatelé vzdáleně přistupují. S těmito problémy pomáhá firmám nasazení některé z technologií pro Enterprise Mobilty Management. Enterprise […]

Workshopy 2 (19:15-20:00)
READ MORE