Pavel Vávra

Pavel Vávra

Vystudoval FEKT VUT v Brně, obor Kybernetika, automatizace a měření. V B&R působí od roku 2010. Během té doby působil mimo jiné také jako školitel E-campu v mateřské firmě v Rakousku. E-camp je intenzivní čtyřměsíční školení pro nastupující aplikační techniky a support. Nyní se věnuje převážně podpoře mappView a motion projektů.

Vývoj strojní vizualizace pomocí webových technologií

D0207

„Web meets Automation“ – pod tímto heslem implementuje B&R webové technologie do svých průmyslových řídicích systémů pro stroje. Webové technologie v systému reálného času přivádí do průmyslu moderní vzhled vizualizací pro ovládání strojů, ale také mobilní zařízení ať pro obsluhu nebo servisní techniky. Workshop představí architekturu a možnosti systému mapp View, jeho propojení s realtimovým […]

Workshopy 2 (19:15-20:00)
READ MORE