Tomáš Černík

Tomáš Černík

Vystudoval Fakultu informačních technologií na VUT (obor inteligentní systémy) v roce 2016. Od té doby pracuje ve firemně Artin na projektu Roboauto. Věnuje se lokalizaci auta, jeho ovládání a fúzi senzorů. Dále se zabývá neuronovými sítěmi a jejich využití pro real-time segmentaci obrazu.